Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kuvaa sitä, miten Hansdotter Oy käsittelee palveluidensa käyttäjinä olevien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja omassa toiminnassaan.


REKISTERINPITÄJÄ
Hansdotter Oy


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ VASTAAVA HENKILÖ
Ulla Suur-Inkeroinen

Linnankatu 3
20100 Turku


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE

Käsittelemme keräämiämme henkilötietoja ensisijaisesti niiden palveluiden toimittamiseksi ja tuottamiseksi, jotka henkilö on tilannut tai hänen edustamansa yritys on tilannut. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä asiakasviestintään. Emme myy tai luovuta käsittelemiämme henkilötietoja kolmansille tahoille näiden omia tarkoituksia varten.


KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Hansdotter voi käsitellä muun muassa seuraavia henkilötietoja asiakkuudenhoito- ja markkinointitarkoituksissa: etu- ja sukunimi yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa Y-tunnus (yritykset) markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään ensisijaisesti suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä, joille rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa luovuttamiselle. Tällaisia kolmansia tahoja voivat olla esimerkiksi erilaiset luotto- tai osoitetietoja tarjoavat yritykset.


TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET


HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Käytämme tarpeellisia ja asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden valvonta, sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.


TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Hansdotter kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidätämme siksi oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivustolla. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 08.03.2023.