Selkeä viestintä lisää turvallisuutta

Kun ystäväsi kysyy neuvoa Italian Salernossa järjestettäviin häihin pukeutumiseen, ajatuksesi terästäytyy. Sinulle on tärkeää, että ystäväsi onnistuu ja voi nauttia juhlista. Kysymyksessä on monta puolta: millainen sää siellä on, millainen tilaisuuden luonne on, vaikuttaako kulttuuri asiaan – ja mitä ystävän asu viestii hänestä muille..

Myös yrityksen on hyvä tarkastella ulkoista olemustaan: välittääkö se asiakkailleen, henkilöstölleen ja sidosryhmilleen luottamusta herättävän ja ymmärrettävän viestin? Halusit tai et, viestin vastaanottaja puntaroi valintojasi – ja myös alitajuisesti. Jos brändi ei puhu hänen kanssaan samaa kieltä, matka turvallisuuden kokemukseen on pitkä ja viestimisen saa aloittaa alusta – jos siihen edes on enää tilaisuutta.

Miksi turvallisuuden kokemuksen eteen kannattaa ylipäänsä nähdä vaivaa? Turvallisuuden tunne luo levollisuutta, ja levollinen ihminen on vastaanottavainen. Turvallisessa ilmapiirissä ihminen ei vaistomaisesti etsi piiloviestejä tai epäile sumutusta – ja viesti menee varmemmin perille sellaisena, kuin sen tarkoitit.

Viesteillä halutaan aina synnyttää toimintaa: lisätä ymmärrystä, erottua ja jättää muistijälki. Selkeä ja yksinkertainen viesti antaa vastaanottajalle mahdollisuuden toimia. Toisto puolestaan lisää emotionaalista turvaa: se tuo hallinnan ja ennustettavuuden tunnetta, mikä on herkkua viestijälle. Älä siis epäröi toistaa ydinviestiä.

Smokki vai kesäinen puku

Palataan takaisin juhlapukeutumisen konsultointitilanteeseen. Siinä oli prosessi: sinulta kysyttiin mielipidettä ja sait vaikuttaa. Kun päätökseesi vaikuttavia tosiasioita tuotiin esiin, tietoutesi lisääntyi. Teitte ystäväsi kanssa harkintaa ja priorisointia: kuumassa ilmastossa puvun materiaalin tulisi olla kevyttä, mutta myös sopivan juhlavaa. Kysyjä osoitti haavoittuvaisuuttaan pyytäessään apua, mikä herätti sinulle tunnetasolla halun olla mukana.
Sitouduit ystäväsi asiaan ja olit luottamuksen arvoinen.

Miten yritys voi hyödyntää viestin rakentamisen vaihetta?

Suunnitteluprosessi on jo itsessään valmentava vaihe. Ttosiasioiden esiintuominen ja erittely, eri kohderyhmien tarpeiden ymmärtäminen, priorisointi ja valinnat luovat syvää ymmärrystä yhteisistä tavoitteista ja niiden viestimisestä. Kaikki tämä piirtää esiin toiminnan merkityksen.

Kirkas viesti ja sen suunnittelu ovat voimakkaasti turvallisuutta luovia asioita sekä henkilöstön että asiakkaiden keskuudessa: kun kysyt aidosti mielipidettä ja olet avoin, luot vilpittömän vaikutelman ja otat heidät mukaan laumaan.

Niin yksinkertaista se on.

Ulla Suur-Inkeroinen on Hansdotterin toimitusjohtaja ja strategi, joka uskoo yksinkertaistamisen voimaan.