Mainosala vaatii jatkuvaa uudistumista, myös opettajalta

Suomen ainoa puhtaasti mainonnan suunnitteluun keskittyvä korkeakoulututkinto vetää Turun AMK:n Taideakatemiaan mainonnan tulevaisuuden lahjakkuudet. Lehtori Minna Teittiselle heidän opettamisensa on palkitseva tehtävä.

Turun ammattikorkeakoulun mainonnan suunnittelun koulutusohjelmasta valmistuu vuosittain 15–20 uutta mainonnan suunnittelun ammattilaista. Heillä pitäisi olla alalta tuorein tieto, mutta miten koulu pysyy mukana työelämän muutoksissa ja uudistuu?

Mainosala on aina ollut nopeasti eteenpäin menevä.


– Mainosala on aina ollut nopeasti eteenpäin menevä. Uskon, että tälle alalle hakeutuvilla on hyvä muutosvalmius. Sellaisia ihmisiä pyrimme valintakokeilla löytämään opintoihin. Samoin meidän kouluttajienkin on oltava koko ajan antennit ulkona ja sormet valtimolla, sanoo mainonnan suunnittelun lehtori Minna Teittinen.


Koulutusohjelman kehittäminen nojaa pitkälti Teittisen ja kahden muun mainonnan opettajan aktiivisuuteen ja hyviin henkilökohtaisiin verkostoihin. Teittinen seuraa mielellään alan julkaisuja ja osallistuu tilaisuuden tullen esimerkiksi webinaareihin. Tällä hetkellä kiinnostavia aiheita ovat erityisesti mainonnan vastuullisuus ja läpinäkyvyys.


– Toisaalta keskitymme koulussa paljon ihan markkinoinnin ydinasioihin, kuten asiakasymmärrykseen ja kohderyhmäajatteluun, jotka eivät ole mielestäni muuttuneet vuosien saatossa.


– Korostamme huolellista pohjatyötä ja konseptuaalisuutta, ajattelun ajattelua. Se on entistäkin tärkeämpää, kun esimerkiksi alustat ympärillä vaihtuvat.


Mainostoimistoyhteistyössä koulutus kehittyy ja opettajakin oppii


Teittinen painottaa koulun ja työelämän toimijoiden, kuten mainostoimistojen, välisen yhteistyön merkitystä opetuksen ajantasaisuuden varmistamisessa.

Aina kun opetussuunnitelmaa päivitetään, otamme yhteyttä alan konkareihin ja omiin alumneihimme.


– Aina kun opetussuunnitelmaa päivitetään, otamme yhteyttä alan konkareihin ja omiin alumneihimme. Kysymme, mikä työssä tällä hetkellä puhututtaa tai haastaa.


Valmiita oppimateriaaleja tai -kirjoja ei juuri käytetä. Siksi työelämäyhteistyö on opetuksessa niin suuressa roolissa. Teittisen mukaan erilaiset yhteistyöprojektit mainostoimistojen kanssa ovat koululle kullanarvoisia, ja niille on aina aikaa. Esimerkiksi vierailijaluennot ovat antoisia paitsi opiskelijoille, myös opettajalle.


– Opin niistä itsekin uutta. Opettajana en osaa kertoa kaikkea, enemmänkin tehtäväni on ohjata opiskelijoita tiedon äärelle. On lopulta opiskelijasta itsestään kiinni, miten ammattitaito kehittyy. Jos on innokas ja utelias, yleensä myös löytää tekemisen iloa ja onnistumisia.


Aito kokemus työelämästä opettaa eniten


Teittisen mukaan erityisesti työharjoittelun merkitys opinnoissa on valtava.


– Työharjoittelu on laajin opintojaksomme, joka kestää kaikkiaan viisi kuukautta. Se on opiskelijalle upea mahdollisuus päästä työskentelemään oikeiden asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa. Moni myös työllistyy harjoittelupaikkaansa.

Mikään ei ole parempaa kuin se, että opiskelijat pääsevät aidosti työelämään kiinni.


Kaikesta käy ilmi, että työelämäyhteistyö on Teittisen mielestä vaalimisen arvoinen asia. Miten hän kehittäisi koulun ja mainostoimistojen suhdetta entisestään?


– Toivoisimme vielä laajempia yhteisiä projekteja ja jatkuvuutta. Esimerkiksi kullakin vuosikurssilla tai tietyillä opintojaksoilla voisi olla mainostoimistoissa omat mentorit. Kokeilemme mielellämme uusia yhteistyötapoja, vaikka työpajoja tai kilpailuja. 


– Mikään ei ole parempaa kuin se, että opiskelijat pääsevät aidosti työelämään kiinni.