Kaukokiito
Brändistrategia ja brändiuudistus

Kaukokiidon historian suurin brändiuudistus tehtiin, kun uusi liiketoimintastrategia valmistui. 70-vuotias brändi on osa suomalaista kansallismaisemaa, mutta myös asiakaskokemuksen, digitalisaation ja vastuullisuuden näkökulmasta suunnannäyttäjä. Tämä kunnianhimo haluttiin tuoda selvästi näkyviin.

Lisäksi laaja tutkimusaineisto ja uusi liiketoimintastrategia antoivat brändistrategialle raamit. Brändin ydin tiivistyi kahdessa työpajassa, joihin osallistettiin johtoryhmä, omistajat sekä avainhenkilöt. Samat ryhmät osallistettiin myös muutoksen puolestapuhujiksi.

Brändistrategiassa määriteltiin brändin ominaispiirteet, sen persoona ja äänensävy sekä arvolupaus ja brändilupaus. Yli 2000 kaukokiitolaisen käyttöön suunniteltiin myös hissipuhe ja brändin tarina kirkastettiin yhteisesti kerrottavaksi.

Visuaalisuus – mukaan lukien tuttu Kaukokiidon logo – uudistettiin olemassa olevaa kunnioittaen, mutta ilmentämällä kehittyvää, digitaalisuuteen panostavaa organisaatiota.