Kunnianhimoinen liiketoiminta vaatii kunnianhimoisen brändin

Avaran yksinkertainen, iso neuvotteluhuone alkaa täyttyä ihmisistä. Huoneen tunnelma värittyy nopeasti. Puheensorina täyttää tilan, hyväntahtoinen naljailu on vallitsevin tyylilaji, ja vieraan on helppo aistia yhteenkuuluvuus ja rentous. Olemme GRK:n yhdeksän asiantuntijan kanssa ensimmäisessä workshopissa, jossa tavoitteena on löytää yhteinen linja brändityölle.

Yhteisen pöydän äärelle päädyttiin, koska GRK-konsernin brändi ei enää kertonut nykytilasta: 1980-luvun alun perheyhtiö oli kasvanut erittäin voimakkaasti ja laajentunut Ruotsiin ja Viroon. Vuonna 2018 GRK:n liikevaihto kasvoi 45,1 %. 

Hansdotter_GRK_Marjut_Manerus
– Brändityö on selkeyttänyt ja antanut suuntaviivat viestinnälle. Se on alkustartti isolle vyöryttämiselle esimerkiksi visuaalisuuden osalta, mutta äänensävy ja arvot ovat jo nyt monipuolisesti käytössä. Huolella toteutettu brändiuudistus oli kriittisen tärkeä kehittymisemme kannalta, summaa Marjut.

Yksi vahva brändi

Yrityskauppojen myötä konserniin oli tullut useita tytäryhtiöitä, joista haluttiin muodostaa yksi yhtenäinen brändi.

– Haasteellisinta oli löytää yhdistelmä, jossa yrityksen vanha ja uusi maailma kohtaavat. Tarve uudistumiselle ja brändin kehittämiselle oli tunnistettu, mutta yhteisen polun löytämiselle meidän piti antaa aikaa. Näin laajassa uudistuksessa tekninen toteutus ja henkinen muutos ovat täysin eri asia, kertoo GRK Infran viestintäpäällikkö Marjut Manérus.

Uudistustyön tavoitteena oli yhtenäistää ja selkeyttää konsernin yritysten brändi.

Uudistustyön tavoitteena oli yhtenäistää ja selkeyttää konsernin yritysten brändi: päättää emoyhtiön nimi, luoda visuaalinen ja tekstuaalinen identiteetti sekä koota yksiin kansiin brändikirja. Samaan aikaan brändiuudistuksen kanssa uudistettiin yrityksen strategiaa, joten GRK päätti hyödyntää ulkopuolista apua myös arvojen kiteyttämisessä.


– Nega-arvomme ovat onnistuneet, ja olemme saaneet niistä paljon positiivista huomiota. Valikoimme arvot, jotka oikeasti kuvaavat meitä ja meidän tekemistä. Ne eivät ole ihan tavalliset yritysarvot, mutta oikeat meille, naurahtaa Marjut.

Uskallusta tehdä kuten hyvältä tuntuu

– He eivät ole sellaisia, kuin kuuluisi olla, toteaa Hansdotterin creative Anna Korpi-Kyyny. Ajatus kiteyttää hänen arvostuksensa GRK:n yrityskulttuuria kohtaan.

Yrityksen menestyksen pohjana on aina ollut yrittäjähenkisyys, tinkimätön asenne ja isot persoonat – ja se näkyy. Vahvuus aiheutti kuitenkin omat haasteensa uudistusten läpiviemiselle.

– Ulkopuolisuudesta oli meille iso apu. Jos olisimme tehneet työn oman porukan kesken, samanlaista valmiutta muutoksen vyöryttämiseen ei olisi syntynyt.

Marjut Manérus

– Ulkopuolisuudesta oli meille iso apu. Jos olisimme tehneet työn oman porukan kesken, samanlaista valmiutta muutoksen vyöryttämiseen ei olisi syntynyt. Ulkopuolisuus toi keskusteluun myös suoruutta. Oli tärkeää, että työskentelimme yhdessä, mikä antoi ydinhenkilöille mahdollisuuden osallistua keskusteluun, Marjut sanoo.

Jämäkkä työskentelymalli toi ryhtiä

Nopeus ja sujuvuus olivat GRK:lle tärkeitä uudistuksessa, koska jatkotoimenpiteet olivat riippuvaisia tästä ensimmäisen vaiheen valmistumisesta.

– Paras muistoni on yhteinen työpaja – se oli todella hyvä. Saimme selkeät näkemykset tahtotilasta, jonka avulla viedä brändiuudistusta eteenpäin. Teimme strategia- ja arvotyötä brändiuudistuksen kanssa rinnan, joten loimme konserniin kerralla merkittäviä suuntaviivoja. Siksi henkilöstön osallistumisen tärkeyttä ei voi kyllin korostaa, Marjut painottaa.

Hänelle jäi kuva jämäkästi johdetusta projektista, jossa työ tehtiin järjestelmällisesti.

– Toki meidänkin uudistustyössä tuli kohtia, jossa hiukan junnattiin, mutta kokonaisuus saatiin valmiiksi hyvässä aikataulussa. Hansdotterin vahvuus onkin mielestäni kyky kuunnella asiakasta. He eivät jyrää mielipiteillään, vaan ovat sparrailijoita, Marjut kiittää.

Vuoden 2018 infratyömaana palkitussa Vekaransalmen sillan liittorakenteissa on rakenneterästä noin 1,7 miljoonaa kiloa.

Marjut Manérus: 3 ajatusta menestykselliseen brändiuudistukseen

Osallista. Avainhenkilöiden tuki täytyy saada hankkeelle alusta alkaen.

Hanki kattava ymmärrys uudistuksen vaikutuksista. Varsinainen työ alkaa vasta, kun brändi on uudistettu. Työsarka on melkoinen ja siksi hommat kannattaa priorisoida ja pitää pää kylmänä. 

Varmista, että avainhenkilöt toimivat uudistuksen mukaisesti jokapäiväisessä työssä. Muutoin uudistus jää vain markkinoinnin tai viestinnän harteilla pölyttyväksi paperiksi, joka on ollut pakko tehdä.


GRK-konserni on Suomen johtavia infrarakentajia: sen ydinosaamiseen kuuluvat vaativien infrarakennushankkeiden toteutus, suurten hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen radanrakennusosaaminen. Väylä-, taito-, ympäristö- ja teollisuusrakentamisen kattavassa infrarakentamisessa yritys tarjoaa kaikki tarvittavat palvelut suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon. GRK Infra Oy:n liikevaihto lähes 300 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on yli 600 (vuonna 2019). GRK:lla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Ruotsissa.

Hansdotterissa suunnittelusta vastasivat Maria Hahkala, Juuso Enala, Ulla Jämä ja Anna Korpi-Kyyny.

Rakasta
2
Ladataan...
Jaa