Marketing Finland
Strategiavideo

Marketing Finlandin strategia kaipasi kiteytystä sekä esittämistä visuaalisesti ymmärrettävässä muodossa.

Tavoitteena oli luoda brändiin sopiva, ymmärrettävä sekä kiinnostava kokonaisuus, jonka avulla strategiasta viestiminen helpottuu. Työn pohjana oli 21-sivuinen presentaatio, josta loimme kiteytetyn strategiakuvan sekä animaation.

Strategian animointi purkaa laajan sisällön paloihin ja esittää sen selkeästi sekä jäsennellysti. Animaatio sai paljon kiitosta tilaajan puolelta sen omintakeisen ilmeen sekä toimivuuden vuoksi.