Etelä-Pohjanmaan HVA
Brändi

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue tarvitsi strategiansa tueksi vahvan brändin. Se huokuu välittämisen tunnetta.

Hyvinvointialueiden tulo oli yksi maamme suurimpia uudistuksia, joka herätti ristiriitaisia tunteita sekä asukkaissa että sote-alan ammattilaisissa. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella asuu 195 000 ihmistä ja se työllistää noin 9 000 ammattilaista. Uuden brändin tuli puhutella heitä kaikkia.

Brändityö aloitettiin yhteisillä työpajoilla, joihin osallistui laajasti alueen eri toimijoiden asiantuntijoita. Työpajojen avulla asiakkaan lähtökohdat ja yhteinen tavoite saatiin selkeästi kartoitettua.

Työssä huomioitiin laajasti myös hyvinvointialueen strategisia linjauksia sekä tavoitteita. Linjauksien pohjalta loimme Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle yhteisen äänen ja identiteetin. Selkeä ja rohkea visuaalinen identiteetti hyödyntää alueen vahvoja juuria modernilla tavalla. Tunnus sisältää monia tulkintoja ja koko ilme on ajaton, erottuva ja helppokäyttöinen – ja tietysti saavutettava.

Brändi huokuu välittämisen tunnetta. Se on muistettava ja helposti lähestyttävä alueen asukkaille sekä houkutteleva potentiaalisten työnhakijoiden silmissä.
Selkeä, asiakkaan tarpeita palveleva brändi, sen sovellukset, typografia, grafiikat, ohjeisto, logo sekä lanseeraussuunnitelma on kuvattu laajassa brändikäsikirjassa.