Viisi askelta onnistumiseen

Markkinatutkimusyritys Kantar TNS:n mukaan huhtikuussa mainosinvestointien arvo laski Suomessa 43 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen ja toukokuu näyttää alustavasti samankaltaisia lukuja. Hansdotter on menestynyt markkinassa kuitenkin erinomaisesti ja välttynyt lomautuksilta tai muulta toiminnan leikkaamiselta. Mikä on 18-henkisen tiimimme menestyksen salaisuus? Hansdotterin COO Riina Pyöttiö ja controller Kristiina Kavén kiteyttävät onnistumiseen viiteen pääkohtaan:

1) Varautuminen

Organisaatiomme on rakennettu joustavaksi ja jokaisella hansdotterilaiselle on aina ollut oma selkeä pelipaikkansa. Kun pandemian nousu nähtiin tammikuussa, roolitusta ja vastuita selkeytettiin edelleen. Voittavassa tiimissä jokaisella pelaajalla on paikkansa.

2) Liiketoiminnan ymmärrys

Tiimimme yhteinen tahtotila on ymmärtää asiakkaidemme liiketoimintaa. Luovaa suunnittelua edeltää aina valtava panostus markkinatilanteen taustoitukseen, megatrendien ja hiljaisten signaalien ymmärtämiseen ja syy-/seuraussuhteiden hahmottamiseen.

3) Vastuunkanto

Hansdotterin matalan ja itseohjautuvan organisaation tuottavuus on korkea. Erityisenä aikana tiimeille on annettu entistä enemmän vastuuta ja niitä on kannustettu miettimään asiakkaiden markkinointiviestintään täysin uusia tulokulmia. Sisäistä opponointia on tietoisesti rajoitettu.

4) Positiivisuus

Kun tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, paras tapa suhtautua epävarmuuteen on ajatella kuten presidentti Koivisto: ”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.” Olemme nähneet oman tulevaisuudenuskomme tarttuvan.

5) Työhyvinvointi

Tiimillemme olennainen läheisyys on muuttunut etäläsnäoloksi. Yrityksen ainoa voimavara on sen henkilökunta. Siksi olemme toinen toisiamme tukien pyrkineet tekemään kollegoidemme elämän mahdollisimman miellyttäväksi ja turvalliseksi. Pieniä tekoja suurien puheiden sijaan.

Rakasta
1
Loading...
Jaa