Upcast Review

Globaali tiedonvälittäjä

Kun asiakkaat ovat ympäri maailmaa, asiakaslehti on tärkeä tiedonvälittäjä ja osa asiakaspalvelua.

Upcast Oy on porilainen metalliteknologian vientiyritys, joka toimii maailmanlaajuisesti. Englanninkielinen asiakaslehti Upcast Review on tärkeä informaation välittäjä yrityksen kansainväliselle asiakaskunnalle.

Lehti pitää asiakkaat ajan tasalla Upcastin toiminnasta ja tuotekehityksestä sekä avaa uudenlaisia näkökulmia alan ajankohtaisiin asioihin. Samalla Upcastin asiantuntijat tulevat lukijoille tutuiksi, ja lehti on myös asiakkaille hyvä kanava kertoa yrityksestään.

Teknisesti painottuva sisältö on parhaimmillaan painetussa lehdessä, joka on tutkitusti hyvä väline silloin, kun lukijan toivotaan uppoutuvan syvällisen tiedon pariin.

Hansdotterin Ritva Rähmönen
Creative Ritva Rähmönen

Lehden visuaalinen ilme tukee vahvasti sisältöä.

– Lehdessä on käytetty visuaalisena elementtinä kuparin väriä, joka kuvastaa yritystä ja toimialaa. Taitollisilla ratkaisuilla, kuten nostoilla, puolestaan saadaan asiapitoiseen tekstiin keveyttä ja silmäiltävyyttä. Tehokkaat kuvien rajaukset tuovat dynaamisuutta taittoon, creative Ritva Rähmönen sanoo.

Rakasta
Loading...
Jaa