Strategiaa tukevan juhlavuosikampanjan suunnittelu alkaa konseptista

Juhlavuosikampanja voi keskittyä myös muuhunkin kuin juhlimiseen. Parhaimmillaan kampanjan kautta luodaan uusia toimintatapoja ja yhtenäistetään yrityskulttuuria.

HyTest täytti viime vuonna 25 vuotta ja yrityksessä haluttiin toteuttaa juhlavuoden kunniaksi kampanja, joka ei olisi perinteistä juhlavuoden esiintuomista. Pelkän juhlimisen sijaan tavoitteeksi asetettiin kestävän kehityksen edistäminen.

Toimeksiantoa lähdettiin miettimään innolla, sillä uskoimme että voimme vuoden aikana saada aikaan jo hyvinkin näkyviä tuloksia. Olemme tehneet HyTestin kanssa yhteistyötä jo vuosia ja tunnemme tarkkaan yrityksen vastuullisen ja hyvin humaanin työyhteisön, toteavat strategi Juuso Enala ja kampanjan visuaalisesta ilmeestä vastannut creative Maria Hahkala.

– Työstimme kampanjan perusajatusta yhdessä asiakkaan kanssa ja lähtökohdaksi valikoituivat YK:n kestävän kehityksen teemat. Näistä keskiöön nostettiin erityisesti Goal 3, jonka tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tämän alta pitkäaikaissairauksien vähentäminen on osa-alue, jolle HyTest halusi tuoda oman panoksensa vuoden aikana. Lisäksi haluttiin miettiä keinoja, joilla yritys pystyy pienentämään omaa hiilijalanjälkeään ja vaikuttamaan myös yhteisöihin ympärillään.

Juhlavuosi valjasti HyTestin tiimit kehitystyöhön

Kampanjan rungoksi suunniteltiin viisi teemaa ja kullekin valittiin tiimi, joka sitoutui vuoden aikana työstämään tuloksellisia toimenpiteitä teeman alle. Koko henkilökunta haluttiin sitouttaa kampanjaan, joten heti alkuun toteutettiin sisäinen kysely, jolla haettiin ehdotuksia toimenpiteiksi. Teemoiksi valikoituivat tuotteet, koulutus, tiede, ympäristö ja ihmiset.

Kampanja lanseerattiin ensin sisäisesti ja sen jälkeen tiimit ryhtyivät työhön. Kuvasimme tiimien vetäjien kanssa videot, joissa asetimme vuodelle tavoitteet sekä kerroimme jo saavutetuista parannuksista.

– Kampanjan alusta saakka saimme sitoutettua koko yrityksen mukaan juhlavuoden teemaan ja tämä oli hyvä pohja lähteä toteuttamaan kokonaisuutta, iloitsee HyTestin markkinointiviestintäpäällikkö Katja Kivistö.

Pitkin vuotta olemme saaneet kertoa uusista tuotteista, innovaatioista ja esimerkiksi toteutetusta pakkausmateriaalien kierrätysohjeesta. Uusia toteutuksia kampanjaan on tullut vielä koko loppuvuoden ajan, ja voidaan todeta, että kampanja sai aikaan suuria muutoksia myös HyTestin sisäisessä ajattelussa.

Kampanja loi HyTestiin kestäviä uusia toimintatapoja

– Tuloksiin voimme olla tyytyväisiä, sillä jo kampanjan lanseerausvideot keräsivät ennätysmäärän klikkauksia uutiskirjeissämme ja pääsimme näin uudella tavalla viestimään osaamisestamme. Myös tapahtumissa tekemämme ponnistukset osoittautuvat tuloksellisiksi ja verkkosivuliikennekin kasvoi merkittävästi. Kaiken kaikkiaan kokonaisuus oli onnistunut. Kampanjan aikana luomiamme konsepteja jää varmasti myös elämään tämän jälkeen ja vastuullisuus on tullut jäädäkseen osaksi HyTestin markkinointia ja viestintää, Katja summaa.

Hansdotterista mukana olivat: suunnittelijat Maria Hahkala ja Samu Rintala, strategi ja suunnittelija Juuso Enala ja asiakkuudesta vastaava Riina Pyöttiö.

Rakasta
2
Ladataan...
Jaa