Hyvä mieli, parempi työ

Mielenterveydellä on keskeinen vaikutus kykyymme tehdä työtä. Ja päinvastoin. Työllä on suuri vaikutus mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Hyvän mielen työpaikka® -merkki on syntynyt, jotta organisaatiot rohkaistuisivat tutkimaan, millaisia vaikutuksia työpaikan toimintatavoilla ja rakenteilla on työntekijöiden mielenterveyteen ja millaisilla muutoksilla työpaikasta voitaisiin rakentaa entistä mieliystävällisempi.

Mieliystävällisen työyhteisön tekevät sen jäsenet

Jokaisella työpaikalla on hyvät ja huonot puolensa. Täydellisiä työpaikkoja ei olekaan. Mielenterveyttä tukevilla työpaikoilla on kuitenkin todettu olevan yhteisiä tunnuspiirteitä. Mieliystävällisten työyhteisöjen jäsenet arvostavat, luottavat ja välittävät toisistaan. Myös tiedonkulku ja vuorovaikutus on sujuvaa. Yritykset ovat usein taloudellisesti kannattavia ja niissä uskalletaan tehdä virheitä.

Hansdotter panostaa henkilöstön hyvinvointiin

Meillä Hansdotterissa on koko toiminnan ajan panostettu vahvasti henkilöstön hyvinvointiin. Työterveyshuoltomme on kattava ja kannustamme henkilökuntaamme jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Korona-aikana olemme kiinnittäneet erityistä huomioita jaksamiseen ja järjestämme viikoittain yhteiset, vain hansdotterilaisille räätälöidyt verkkojumpat.

– Uskon, että mielenterveyttä ja työhyvinvointia tukeva uusi toimintakulttuurimme näkyy entistäkin parempana työviihtyvyytenä.

Hansdotterin Kristiina Kaven

– Kun Hyvän mielen työpaikka -hanke nousi meillä esille, olin taas kerran niin ylpeä kollegoistani. Vaikka ohjelmaan osallistuminen edellytti kiireen keskellä aika paljon panostamista, kaikki halusivat olla mukana tässä tärkeässä hankkeessa. Meidän työmme on luovaa ja monesti hyvin paineista. Uskon, että mielenterveyttä ja työhyvinvointia tukeva uusi toimintakulttuurimme näkyy entistäkin parempana työviihtyvyytenä, controller Kristiina Kavén iloitsee.

Hyvän mielen työpaikka® -merkki on syntynyt osana Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Hyvän mielen työpaikka -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää ja parantaa suomalaista työelämää sekä kansanterveyttä luomalla mielenterveyttä edistäviä ratkaisuja työpaikoille.

 

Rakasta
1
Ladataan...
Jaa