Hansdotter on Hanselin sopimustoimittaja

Hansdotter hyväksyttiin Hanselin sopimustoimittajaksi

Hansdotterissa on koko kaksi ja puolivuotisen historian aikana haluttu panostaa julkishallinnon asiakkaiden palveluun. Teemme yhteistyötä muun muassa Turun, Kuopion ja Kemin kaupunkien kanssa. Myös koulutuspalveluiden markkinointi on lähellä sydäntämme ja saamme tehdä yhteistyötä esimerkiksi valtakunnallisesti toimivan Humanistisen ammattikorkeakoulun Humakin kanssa. Yksi tuoreimmista asiakkaistamme on Suomen ortodoksinen kirkko.

Nyt palvelumme tulevat lukuisten uusien asiakkaiden saavutettavaksi, kun Hansdotter valittiin Hanselin Viestintä- ja markkinointipalveluiden dynaamisen hankintajärjestelmän yhdeksi sopimustoimittajaksi viestinnän toimenpiteiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja tuotantoon. Näistä sopimuksessa nostetaan esimerkeiksi

  • viestinnälliset hankkeet
  • kampanjat ja sisällöt
  • vuosikertomukset
  • sidosryhmälehdet
  • vastuullisuusviestintä
  • sisäinen viestintä

Hansdotterin asiantuntijat kouluttautuneet saavutettavuuteen

Hansdotterin saavutettavuusosaamisesta vastaavat suunnittelijat Ritva Rähmönen ja Sanna Koivusaari iloitsevat uudesta sopimuksesta:

– Viime vuonna kaikki suunnittelijamme kouluttautuivat täyttämään työssään julkishallinnon edellyttämät saavutettavuusvaatimukset. Digitaalisten palveluiden saavutettavuus on verrattavissa fyysisen maailman esteettömyyteen: verkkopalveluiden ja niiden sisällön tulee olla kaikkien käytettävissä ja ymmärrettävissä.

Hansel

Ritva Rähmönen vastaa saavutettavuuden toteutumisesta.

Saavutettavuusdirektiivillä halutaan edistää kaikkien mahdollisuutta käyttää julkishallinnon palveluita, olipa sitten näkö- tai kuulorajoitteinen, lukihäiriöinen tai käyttäjän tiedonkäsittelynopeus on muutoin heikentynyt. Hansel-sopimuksen myötä saamme mahdollisuuden tarjota ajantasaista saavutettavuusosaamistamme kymmenille uusille markkinointiviestintäkumppania etsiville potentiaalisille asiakkaille.

Yhteydenotto

Viestintä- ja markkinointipalveluiden dynaamisessa hankintajärjestelmässä asiakkaat kilpailuttavat mukaan hyväksytyt toimittajat minikilpailutuksella. Hansel-sopimukseen kuuluviin tarjouspyyntöihin vastaavat projektipäällikkömme Olga Heikkilä: tai 0400 205 803 sekä strategi Ulla Jämä: tai 045 147 1947.

Hansel on julkisen sektorin hankintatoimen uudistaja ja kehittäjä, jonka asiakkaita ovat mm. kunnat ja kuntayhtymät, valtion virastot ja laitokset, eduskunta, yliopistot ja korkeakoulut sekä evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko.

Hansdotter on vastuullisesti kasvava strategiseen markkinointiviestintään ja moniääniseen saavutettavaan sisällöntuotantoon keskittynyt asiantuntijayritys, jonka vahvuuksia ovat asiakasymmärrys ja tinkimätön palveluasenne.

 

 

 

 

 

 

Rakasta
Ladataan...
Jaa